Varför Psykbussen?

Bussidén ett rullande infotek 
Under uppstarten av (H)järnkollskampanjen 2009 i Skåne arbetade några Attitydambassadörer fram Psykbussen. Syftet var att närma sig allmänheten och sprida information och kunskap, minska fördomarna och förändra attityderna kring psykisk ohälsa.

Hösten 2018 deltog Maria Samuelsson vid SoPacts acceleratorprogram vid Socialhögskolan Lund/Helsingborg och projekterade Psykbussen.
Arbetet redovisades på Röda Kvarn i Helsingborg 12 december 2018.

Konkreta anledningar varför Psykbussen ska rulla vidare:
· Sprida information i förebyggande syfte
· Minska fördomar kring psykiska sjukdomar
- Medmänniskor behövs
· Mötesplats där man öppet kan samtala om psykisk ohälsa och få råd
· Sprida hopp för psykisk hälsa  

Genom att sprida information och erfarenherer om psykisk ohälsa pch möjligheter för psykisk hälsa kommer det i förlängningen att gå åt mindre resurser till vård och rehabilitering.

Tillsammans kan vi samarbeta och dra nytta av allas kompetenser - mellan brukarorganisationer, kommun, region, behandlare och privatpersoner.

Passagerare ombord
Peer Support
● Föreningsrepresentanter
● Personligt ombud
● Anhörigkonsulent
● Arbetsterapeut
● Inflytandeombud
● Kuratorer / samtalsledare

Psykbussen på Kiviks Marknad 2019
Då planerades aktiviteten gemensamt med de parter som även nu är tänkta att delta på Psykbussen, dvs föreningar, brukare, personal, personligt ombud, anhörigkonsulenter, arbetsterapeut osv från socialpsykiatrin och kommunerna.
2019 var involverade kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad genom lokal samverkansöverenskommelse.

Informationsspridning
Denna domän som är den officiella
www.facebook.com/bisamsosk
Instagram
www.instagram.com/psykbussen