Projekt Psykbussen

Samlad kompetens för hopp och möjligheter till ett liv med psykisk hälsa. 

2021 har RSMH Skåne och Föreningen SamVärket erhållit projektmedel för att sprida kunskap och information om psykisk ohälsa och hopp om psykisk hälsa.

Psykbussen åker på turné i Skåne under sensommaren. 

Orter och datum är
  • 10 september kl 16-20 Ystad Stortorget Suicidpreventiv manifestation

  • 11 september kl 13-17 Klippan Naturfesten
  • 5 oktober kl 15-18 (Skåneveckan) - Kristianstad Kulturkvarteret

  • 9 oktober kl 15-19 (Skåneveckan) - Tomelilla Teaterhallen Östergatan 21
Besökta orter och datum
  • 22 juli - Simrishamn Stortorget

  • 6-7 augusti - Helsingborg HX festivalen 107:ans invigning

  • 28 augusti - Trelleborg miniPalmfestivalen. Röda dubbeldäckaren på plats då med :)

Sociala medier finns vi på via 
#Psykbussen

För allmän information
info@psykbussen.se

För projektsamordnarna
RSMH Skåne
040-23 70 54
distriktsstyrelsen@rsmhskane.se
www.rsmhskane.se

Föreningen SamVärket
0793-130 133
samvarket@gmail.com
www.facebook.com/samvarket